• Zonnepark_Tinte_Westvoorne

Zonnepark Tinte – Westvoorne

Het plangebied van zonnepark Tinte is circa 11 hectare groot en ligt aan de Konneweg en Kerkhoekweg in Tinte (gemeente Westvoorne). Het krijgt een strakke en zakelijke uitstraling dat goed past bij de vormentaal van de omliggende percelen met glastuinbouw. Bij de landschappelijke inpassing van het park zal geprobeerd worden het oppervlaktewater te vergroten. Dit is een van de wensen van de provincie.

Wethouder Van der Meij: “De combinatie van een zonne-energiepark met waterberging is uniek in Zuid-Holland. Zo’n park levert voordelen op voor iedereen: tuinders, inwoners en gemeente.”

De kustgemeente wil er alles aan doen om binnen enkele jaren energieneutraal te zijn. Een van de manieren om deze energietransitie te versnellen is de aanleg van zonneparken binnen de gemeentegrenzen.

Kenmerken

oppervlakte 13,3 Ha
capaciteit 12,9 MWp
aantal huishoudens ca. 3750
status SDE++ 2022