Zonne-energie voor uw gemeente

Wij van SolarEnergyWorks geloven in zonne-energie; de zon biedt immers een onuitputtelijke, veilige, duurzame en betrouwbare energiebron. Zonne-energie kan daardoor bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen in uw gemeente. Het realiseren van de, door de rijksoverheid vastgestelde klimaatdoelen, is voor uw gemeente dé grote opgave voor de komende jaren. Immers, juist op lokaal niveau valt grote winst te behalen op dit gebied. 

Energietransitie, van een uitdaging naar realisatie

Als projectontwikkelaar zijn wij gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van zonneparken. Wij ondersteunen en faciliteren gemeenten bij de realisering hiervan; van de locatiekeuze tot de planontwikkeling, van de communicatie met bewoners en andere betrokkenen tot de ruimtelijke procedures en de vergunningsverlening.

In 2021 is de RES 1.0 vastgesteld. Een interessant visiedocument, waarin voor de verschillende regio’s doelstellingen, randvoorwaarden en zoekgebieden zijn geformuleerd. Desondanks, ligt de regie bij de gemeente en bepaalt zij hoe te voldoen aan het RES-bod. Welke vorm van duurzame energie is op welke plek geschikt, met in achtneming van het unieke karakter van deze plek? 

Om aan de voorkant de wensen en bedenkingen van de gemeente zo veel als mogelijk mee te nemen, analyseren wij verschillende openbare bronnen. Hierbij kan gedacht worden aan de lokale energiestrategie, de omgevingsvisie, visie zon op land, et cetera. Bij onduidelijkheden nemen wij contact op met de desbetreffende gemeente. Nadat uit de openbare gegevens duidelijk is geworden wat wel en niet mogelijk is, wat betreft de vestiging van een zonnepark, trede wij in contract met de betreffende landeigenaar. Wij peilen zijn interesse en indien dit wederzijds is, sluiten wij een intentieovereenkomst. Direct daarna betrekken wij andere partijen bij onze plannen: de gemeente, de omwonende en onze investeerders.

Het realiseren van een zonnepark is geen kort proces, maar met teamwerk en het in acht nemen van elkaars wensen en bedenkingen, is er veel mogelijk.

“Ons doel is dat eind 2022 twintig procent van het totale energiegebruik in Almelo duurzaam wordt opgewekt. Daar heeft Zonnepark Aadijk een belangrijk aandeel in.”

– Wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid

Maak kennis met Ruben Schoeman

Als voormalig raadslid in de gemeente Veenendaal en bestuurskundige, heeft gemeentelijk beleid al tijden mijn interesse. Beleid kan zeer theoretisch aanvoelen, maar het is uiteindelijk een opstap richting de uitwerking van een plan. Een plan waar de omgeving achter dient te staan, betrokken actoren tevreden over zijn en waar de gemeente haar goedkeuring aan verleent. Tijdens mijn werkzaamheden bij SolarEnergyWorks, houd ik mij als Coördinator Gemeentezaken en Analist, vooral bezig met de wensen en bedenkingen van een gemeente.

De RES is een interessante visie, maar wat wil de gemeente precies? Op welke grondgebieden ziet zij kansen en welke voorwaarde stelt zij hieraan? Door open in gesprek te treden met deze gemeente en door de gemeentelijke beleidsstukken over de energietransitie te kennen, kan toegewerkt worden richting de vormgeving van een plan. Goede verhoudingen aan de voorkant en een duidelijk begrip van elkaars standpunten, vergroten de kans tot het succesvol afronden van een project.

Als bestuurskundige en oud politicus, geeft het werk bij SolarEnergyWorks mij zeer veel voldoening. Het is fijn en leuk om mijn opgedane kennis in de praktijk te toetsen. Dat dit samen mag gaan met het nobele project genaamd de energietransitie, maakt het werk alsmaar leuker. De huidige generatie heeft als laatste de kans om een schone wereld achter te laten. Mij samen met mijn collega’s hiervoor inzetten is het minste wat wij kunnen doen. Op naar een energieneutraal Nederland.  

Inpassingsplan van een zonnepark

Lang niet iedere locatie is geschikt voor de vestiging van een zonnepark. De omvang van de locatie moet minimaal 5 hectare (10 voetbalvelden) groot zijn. Of wij daadwerkelijk overgaan tot het realiseren van een zonnepark op een locatie hangt voor een groot deel af van de nabijheid en bereikbaarheid van een grondstation van het elektriciteitsnetwerk. Hoe groter de afstand, hoe hoger de kosten van het aanleggen van kabels en leidingen.

Wij vinden het belangrijk dat een zonnepark perfect in het landschap past en geen ‘stoorzender’ wordt in de omgeving. Daarom werken wij in de ontwerpfase en bij de uitvoering altijd nauw samen met een landschapsarchitect.

Wellicht even, zo niet nog belangrijker dan de landschappelijk inpassing, is het participatieproces. Vanaf de eerste stappen van het realiseren van een zonnepark, zetten wij in op een heldere communicatie met omwonende en betrokkenen. Het zonnepark dient een gedragen project te worden, waarbij wij niet schuwen om het park na afronding voor 50 tot 100 procent over te dragen naar lokaal eigenaarschap.

De levensduur van zonnepanelen is ongeveer 25 jaar. Voor die periode leggen wij onze zonneparken dan ook aan. Na die tijd komt het terrein weer vrij voor hergebruik, bijvoorbeeld voor woningbouw.

Met een van onze zonneparken in de buurt, kunnen omwonende meeprofiteren van de voordelen die zonne-energie biedt: schone, veilige en betaalbare energie voor hun woning en wijk.

Inpassing zonnepark gemeente

Neem contact met ons op

Heeft uw gemeente ook de ambitie om klimaatdoelen te halen en wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via 085 130 1276. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Het SolarEnergyWorks team staat u graag te woord. Bekijk onze contact-pagina. U kunt ook een vraag stellen middels het invullen van onderstaand formulier.

De informatie die u ons verstrekt, wordt door SolarEnergyWorks B.V. gebruikt om u een optimale service te bieden. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. Wenst u hierover meer te lezen, bekijk dan het gedeelte over ons Privacybeleid.

Velden met een * zijn verplicht.

SolarEnergyWorks is trotse kennispartner van

Binnenlands Bestuur