Zonnepark KonnewegTinte

SolarEnergyWorks is een zonnepark aan het bouwen in Gemeente Voorne aan Zee. Als bewoner in de nabijheid van het plangebied willen wij u graag betrekken bij de voortgang, op deze pagina houden we u aangesloten.

Het plangebied betreft circa 13,3 hectare midden in het glastuinbouwgebied, tussen de Kerkhoekweg en de Konneweg. Binnen die 13,3 hectare is een start gemaakt met een zonnepark van 10,5 hectare (circa 79% van het plangebied). De overige ruimte wordt ingezet om het zonnepark landschappelijk in te passen en om de ecologische waarde van het gebied te vergroten.

Het plangebied wordt gedomineerd door een 380 kV hoogspanningstracé met bijbehorende masten. Het historische erf blijft vrij gelegen van de nieuwe ontwikkeling. Ook langs de watergang blijft een strook vrij van 10-15 meter. Het water krijgt een natuurlijke oever aan de zuidzijde. Samen met een landschappelijke haag zorgt dit voor een groen decor. Een sloot met groenstrook zorgt voor een aantrekkelijk beeld op het zonnepark. Langs de oostrand wordt de strook met kabels en leidingen vrij gehouden van opgaande beplanting, maar wordt zo beheerd dat er een kruiden- en bloemrijk grasland ontstaat.

Door de voorgestelde ecologische inpassing van de zonneweide zou de ecologische kwaliteit van dat gebied, weliswaar zeer lokaal, er op vooruit kunnen gaan. Er worden zoveel mogelijk streekeigen soorten gemengd. Struiken met hier en daar een boomvormer en veel besdragend. Gefaseerd maaien zorgt voor betere schuilmogelijkheden voor insecten, kleine zoogdieren en weidevogels, en voor het komen tot een aantrekkelijk bloem-en kruidenrijk grasland.

Op 15 augustus zijn de eerste tafels voorzien van panelen en is de opstelling akkoord bevonden als referentie voor de verdere bouw.

Projectpartner ‘Voorne-Putten Energie’  is een coöperatie van betrokken bewoners die samen de energie op Voorne-Putten willen besparen en verduurzamen. Dit met de missie dat energie betaalbaar is en blijft. Iedereen die het eens is met het doel van de coöperatie kan lid worden en daarmee mede-eigenaar van de coöperatie. Elk lid is gelijkwaardig en heeft één stem waarmee op de ledenvergadering de koers van de coöperatie bepaald wordt.

Project Zonnepark Tinte
Gemeente Westvoorne
Oppervlakte Ca. 13,3 hectare
Capaciteit Ca. 10,9 MWp
Aantal huishoudens Ca. 3.000
CO2-reductie Ca. 4.400 ton CO2 besparing
Bijzonderheden Het plangebied wordt gedomineerd door een 380 kV hoogspanningstracé met bijbehorende masten.
Ontwikkelaar SolarEnergyWorks B.V.
Coöperatiepartner Coöperatie Voorne-Putten Energie

Zonneparken spelen een rol in de energietransitie en de overgang naar een duurzamere wereld, ook in de gemeente Westvoorne. In vergelijking met windmolens nemen zonneparken meer ruimte in beslag waardoor de concurrentie met andere functies toeneemt. SolarEnergyWorks streeft daarom naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten die passend is bij de lokale situatie.

Persbericht 22-12-2022

Aan de Konneweg in Tinte komt een zonnepark. Dit park wordt volgend jaar door SolarEnergyWorks samen met energiecoöperatie Voorne-Putten Energie ontwikkeld. De vergunning hiervoor is op 13 september 2022 verleend en op 28 oktober onherroepelijk geworden. lees verder..