Over Ons

We Make Solar Energy Work! Dat staat in onze naam en dat is onze missie!

De energietransitie schept kansen. SolarEnergyWorks adviseert, verbindt en vertegenwoordigt bedrijven die deze kansen willen omzetten in projecten. Een specialist met uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van projectontwikkeling, financiële en fiscale structurering.

Over ons

SolarEnergyWorks ontwikkelt zonneparken door heel Nederland. De afgelopen jaren zijn verschillende grote en spraakmakende zonneparken opgeleverd. Van ideevorming en het overleg met gemeenten en andere belanghebbenden tot de uiteindelijke realisatie. SolarEnergyWorks is actief in alle processen die de haalbaarheid van een project mogelijk maken. Ook neemt SolarEnergyWorks de aanvraag en onderbouwing van de omgevingsvergunning (Wabo-procedure) en van de SDE++ subsidie op zich.

SolarEnergyWorks werkt daarbij samen met professionele gerenommeerde partijen aan financieel rendabele business cases.

  • Financiële slagkracht van solvabele partners
  • Multinationale projectervaring
  • De juiste en meest rendabele technologie
  • Partnership op maat

Europa maakt zich klaar voor de energie transitie

De voordelen van zonne-energie zijn duidelijk: duurzaam, hernieuwbaar en onuitputtelijk. SolarEnergyWorks werkt aan rendabele projecten die leiden tot positieve resultaten in termen van duurzaamheid en financieel rendement. In Nederland zien we mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken tussen 10 hectare tot wel, op specifieke locaties, 100 hectare. Dit is, zowel voor gemeenten, agrariërs als investeerders een schaal die aanspreekt.

Een zonnepark is een aantrekkelijk alternatief

Bij een goede landschappelijke inpassing van zonneparken is de belasting voor de omgeving gering. Dit maakt het een aantrekkelijk alternatief voor grootschalige opwekking van duurzame energie. De opbrengsten van zonneparken zijn bijzonder goed voorspelbaar. De instraling van de zon is elk jaar min of meer gelijk en de opbrengstgarantie van panelen lopen voor tientallen jaren. Voorspelbaarheid reduceert risico’s en daardoor zijn zonneparken ook steeds aantrekkelijker voor investeerders en banken.

Het team

 

“Ga alleen met betrouwbare partijen in zee”

Luidt het advies van Eric van der Gun van SolarEnergyWorks. Maar het is niet altijd makkelijk om te achterhalen welke partij betrouwbaar is.

Daarom laat Van der Gun een grafiek zien met cijfers van de rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In die grafiek is te zien hoeveel SDE+ is toegekend aan partijen en hoeveel daarvan is gerealiseerd. Bij SolarEnergyWorks is 100% toegekend en 100% gebouwd of in aanbouw. Gemiddeld ligt de realisatiegraad van vier van de vijf grootste ontwikkelaars van zonneparken, zonder SolarEnergyWorks, op slechts 15%.

“Meestal heeft een boer er dan voor getekend dat hij niet met een andere partij in zee kan gaan. Bovendien kan hij dan vijf jaar geen SDE+ aanvragen. Deze cijfers tonen dat wij projecten echt realiseren”, vertelt Van der Gun.

  • kennispartner_financieel_grafiek_SEW

Landschappelijke inpassing van een zonnepark

Bij het ontwikkelen van een zonnepark wordt er altijd rekening gehouden met natuur en omwonenden van de locatie. SolarEnergyWorks zorgt er samen met een landschapsarchitect voor dat de zonneparken altijd zoveel mogelijk worden ingepast in het landschap.

Hiervoor worden brede groenstroken aangelegd en bomen en struiken geplant. Voor insecten kunnen hotels worden geplaatst en een bloemenmix worden ingezaaid. SolarEnergyWorks werkt daarvoor nauw samen met natuur- en milieuorganisaties en de Nederlandse Bijen Vereniging.

SolarEnergyWork betrekt ook de omwonenden bij het inpassingsplan. Eventuele wensen voor beplanting en recreatie kunnen worden meegenomen bij de planvorming.

Opening Zonnepark SADC Groene Hoek contact

Eric van der Gun (SEW), Jeanet van Antwerpen (SADC), Alexander Kolb (Blue Elephant), John Nederstigt (Weth. Gem. Haarlemmermeer) en Marc van Velzen (SEW)

De markt voor zonne-energie heeft een mooie toekomst. De internationale noodzaak om duurzame energie in te zetten wordt steeds groter en duidelijker voor het publiek en de politiek. Met name in 2020/2021 worden er in Nederland grote zonneparken gerealiseerd.  Dit zal zich gezien de te halen Nederlandse CO2 doelstellingen de komende jaren doorzetten.

Wilt u ook aanhaken in de energietransitie en wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via 085 130 1276 (bereikbaar tijdens kantooruren) of via ons contactformulier. Het SolarEnergyWorks team staat u graag te woord.