Over Ons

We Make Solar Energy Work! Dat staat in onze naam en dat is onze missie! De energietransitie schept kansen. SolarEnergyWorks adviseert, verbindt en vertegenwoordigt bedrijven die deze kansen willen omzetten in projecten. Een specialist met uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van projectontwikkeling, financiële en fiscale structurering.

SolarEnergyWorks ontwikkelt zonneparken door heel Nederland en heeft de afgelopen jaren verschillende grote en spraakmakende zonneparken opgeleverd. Van ideevorming, het overleg met gemeenten en andere belanghebbenden, de aanvraag en onderbouwing van de omgevingsvergunning (Wabo-procedure), de succesvolle aanvraag van de SDE++ subsidie tot de uiteindelijke realisatie. Wij zijn actief in alle processen die de haalbaarheid van een project mogelijk maken.

SolarEnergyWorks werkt daarbij samen met professionele gerenommeerde partijen aan financieel rendabele business cases.

  • Financiële slagkracht van solvabele partners
  • Multinationale projectervaring
  • De juiste en meest rendabele technologie
  • Partnership op maat

Europa maakt zich klaar voor de energie transitie. De voordelen van zonne-energie zijn duidelijk: duurzaam, hernieuwbaar en onuitputtelijk . SolarEnergyWorks werkt aan rendabele projecten die leiden tot positieve resultaten in termen van duurzaamheid en financieel rendement. In Nederland zien we mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken tussen 10 hectare tot wel, op specifieke locaties, 100 hectare. Dit is, zowel voor gemeenten, agrariërs als investeerders een schaal die aanspreekt.

De belasting voor de omgeving, bij een goede landschappelijke inpassing van zonneparken, is gering. Dit  maakt het een aantrekkelijk alternatief voor grootschalige opwekking van duurzame energie. De opbrengsten van zonneparken zijn bijzonder goed voorspelbaar; de instraling van de zon is elk jaar min of meer gelijk en de opbrengstgarantie van panelen lopen voor tientallen jaren. Voorspelbaarheid reduceert risico’s en daardoor zijn zonneparken ook steeds aantrekkelijker voor investeerders en banken.

“Ga alleen met betrouwbare partijen in zee”, luidt het advies van Eric van der Gun van SolarEnergyWorks. Maar het is niet altijd makkelijk om te achterhalen welke partij betrouwbaar is.

Daarom laat Van der Gun een grafiek zien met cijfers van de rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In die grafiek is te zien hoeveel SDE+ is toegekend aan partijen en hoeveel daarvan is gerealiseerd. Bij SolarEnergyWorks is 100% toegekend en 100% gebouwd of in aanbouw. Gemiddeld ligt de realisatiegraad van vier van de vijf grootste ontwikkelaars van zonneparken, zonder SolarEnergyWorks, op slechts 15%.

“Meestal heeft een boer er dan voor getekend dat hij niet met een andere partij in zee kan gaan. Bovendien kan hij dan vijf jaar geen SDE+ aanvragen. Deze cijfers tonen dat wij projecten echt realiseren”, vertelt Van der Gun.

  • kennispartner_financieel_grafiek_SEW

“De markt voor zonne-energie heeft een mooie toekomst. De internationale noodzaak om duurzame energie in te zetten wordt steeds groter en duidelijker voor het publiek en de politiek. Met name in 2020/2021 worden er in Nederland grote zonneparken gerealiseerd.  Dit zal zich gezien de te halen Nederlandse CO2 doelstellingen de komende jaren doorzetten.”

Wilt u ook aanhaken in de energietransitie en wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via 085 130 1276 (Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren.)

Het SolarEnergyWorks team staat u graag te woord.