fbpx

We make Solar Energy Work

SolarEnergyWorks heeft een uitgebreide projectontwikkeling ervaring. Van idee-vorming, het overleg met gemeenten en andere belanghebbenden, de aanvraag en onderbouwing van de Wabo-aanvraag, de succesvolle aanvraag van de SDE+ subsidie tot de uiteindelijk realisatie van het zonnepark. SolarEnergyWorks werkt daarbij samen met professionele gerenommeerde partijen. SolarEnergyWorks ontwikkelt zonneparken door heel Nederland en heeft de afgelopen jaren verschillende grote en spraakmakende zonneparken opgeleverd.

Agrariër Piet Koeckhoven, locatie Groene Hoek, nabij Schiphol. Foto : Bas Beentjes, Hoofddorp 30 april 2018, 


” De pachtprijs of de verkoopprijs van grond onder een zonnepark ligt in de regel hoger dan de agrarische opbrengst of verkoopwaarde van diezelfde grond, soms zelf een verdubbeling “


Netwerk

Werken met de juiste partners aan financieel rendabele business cases!

  • Financiële slagkracht van solvabele partners
  • Multinationale projectervaring
  • De juiste en meest rendabele technologie
  • Partnerships op maat

Focus op Projectontwikkeling

SolarEnergyWorks werkt aan rendabele projecten die leiden tot bevredigende resultaten in termen van duurzaamheid en financieel rendement. In Nederland zien we mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken tussen 10 hectare tot wel, op specifieke locaties 300 hectare, zowel voor gemeentes, agrariërs als investeerders een schaal die aanspreekt. Wij zijn actief in alle processen die de haalbaarheid van een project uiteindelijk mogelijk maken, zoals:

  • Selectie van haalbare locatie (zon, omvang, netaansluiting)
  • Overleg met belanghebbenden, omwonenden, gemeente, provincie
  • Regie op uitvoering gerelateerde onderzoeken en aanvraag WABO (bouwvergunning)
  • Aanvraag en onderbouwing SDE+
  • Schrijven businesscase en exploitatiebegroting
  • De uiteindelijke realisatie

drs. Eric van der Gun MRE – Financieel Directeur
Solar Parken zijn financieel Haalbaar!

De efficiency van de technologie wordt steeds hoger en de kosten van panelen en complete systemen dalen gestaag, goed voor het milieu en onze economie!”


Europa maakt zich klaar voor de energie transitie. De voordelen van zonne-energie zijn duidelijk duurzaam, hernieuwbaar en goed voor het milieu. Doordat de kostprijzen de afgelopen jaren zijn gedaald en de subsidie mogelijkheden in Nederland zijn verbeterd, kunnen ook in Nederland grote grondgebonden systemen gerealiseerd worden. Zonneparken staan steeds meer in de belangstelling van de politiek. De belasting voor de omgeving bij een goede landschappelijke inpassing van zonneparken zijn gering en maakt dit een aantrekkelijk alternatief voor grootschalige opwek van duurzame energie. De opbrengsten van zonneparken zijn bijzonder goed voorspelbaar; de instraling van de zon is elk jaar min of meer gelijk en de opbrengstgarantie van panelen lopen voor tientallen jaren. Voorspelbaarheid reduceert risico’s en daardoor zijn zonneparken ook steeds aantrekkelijker voor investeerders en banken. Dankzij het lage risico is een ruime financiering door banken mogelijk.


Marc van Velzen – Algemeen Directeur
Over onze missie:

“De markt voor zonne-energie heeft een mooie toekomst. De internationale noodzaak om duurzame energie in te zetten wordt steeds groter en duidelijker voor het publiek en de politiek. Met name in 2018/19 worden er in Nederland grote zonneparken gerealiseerd.  Dit zal zich gezien de te halen Nederlandse CO2 doelstellingen de komende jaren doorzetten.”


We make Solar Energy Work!

Dat staat in onze naam en dat is onze missie! De Energietransitie schept kansen. SolarEnergyWorks adviseert, verbindt en vertegenwoordigt bedrijven die deze kansen willen omzetten in projecten. Een specialist met uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van projectontwikkeling en financiële en fiscale structurering. De technische, specialistische know how ontlenen we mede van onze partners, allen topspelers in de solar.

Volg ons op: