ZONNE-ENERGIE HEEFT EEN MOOIE TOEKOMST.

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) is opnieuw opengesteld. Er komt in het voorjaar van 2018 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van 6 miljard euro beschikbaar. De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en het regeerakkoord. De voortzetting van de SDE+ regeling bekrachtigt een meerjarig, consistent beleid voor de energietransitie.
Acquisitie van geschikte locaties

Ontwikkelen Business Cases

Aanvraag vergunningen en subsidies

Project- contract en partnermanagement

ZONNEPARKEN LEVEREN BOEREN MEER OP DAN AKKERBOUW

De zon is een van de belangrijkste bronnen voor duurzame energie. De zon levert ons meer dan vijftig keer zoveel energie als wij jaarlijks in Nederland aan gas, elektriciteit en benzine verbruiken. Agrarische ondernemers vragen zich wel eens af hoeveel zonnestroom er op een zonnepark opgewekt kan worden en of het aantrekkelijk is om minder productieve percelen uit productie te nemen en er stroom op te gaan produceren. Het rendement zal per situatie verschillen, maar op basis van de onderzoekservaringen in de afgelopen jaren blijkt dat op efficiënt ingedeelde zonneparken een jaarlijkse stroomopbrengst van 500 MWh per hectare haalbaar is. Dat zijn ongeveer 2000 zonnepanelen die een 150 huishoudens kunnen voorzien van stroom. Inmiddels is de stroomopbrengst per hectare door innovatie toegenomen tot circa 1000 MWh per hectare.

Werk in uitvoering

SolarEnergyWorks werkt aan rendabele projecten die leiden tot bevredigende resultaten in termen van duurzaamheid en financieel rendement.

In Nederland zien we mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken tussen 10 hectare tot wel, op specifieke locaties 300 hectare, zowel voor gemeentes als investeerders een schaal die aanspreekt. SolarEnergyWorks is actief in alle processen die de haalbaarheid van een project uiteindelijk mogelijk maken.

TEAM

Teamwork makes the dream work
Eric van der Gun
Eric van der Gun
Financieel directeur
eric.van.der.gun@solar-ew.com
MARC VAN VELZEN
MARC VAN VELZEN
Algemeen directeur
Rob VAN VELZEN
Rob VAN VELZEN
Account Manager
Cecil Penso
Cecil Penso
Business Development
Marco Blok
Marco Blok
Project manager
Johan Overtoom
Johan Overtoom
Marketing- en communicatie
Levi Boerman
Levi Boerman
Acquisiteur
Bas van ’t Hag
Bas van ’t Hag
Acquisiteur

Een boer in de Flevopolder kan per hectare meer verdienen aan het opwekken van zonnestroom dan het telen van wintertarwe of pootaardappelen, concludeert het in 2015 verschenen onderzoek van Wageningen UR. “Het kan voor akkerbouwers interessant zijn om op minder productieve akkers zonnepanelen te plaatsen in plaats van gewassen te zaaien”, zegt onderzoekster Joanneke Spruijt van Acrres, een onderzoeksinstituut van Wageningen UR. “Net als windmolens kunnen zonneweiden voor boeren een interessante aanvulling zijn op hun bedrijfsactiviteiten, zo blijkt uit ons onderzoek.”

Contact

Is je interesse gewekt? SolarEnergyWorks staat jou graag te woord.