• Zonnepark_Tractaatweg_Terneuzen

Zonnepark Tractaatweg – Terneuzen

Zonnepark Tractaatweg zal worden gerealiseerd naast zonnepark Koegorspolder in Sluiskil (gemeente Terneuzen). Deze zonneparken, gescheiden door de Koegorsstraat, zullen samen ogen als één groot zonnepark.

Dit zonnepark van maar liefst 39,4 hectare bestaat, door diverse doorsnijdingen, uit vier verschillende vakken. De zonnepanelen waarmee het park wordt ingericht zijn op het zuiden georiënteerd en hebben een maximale hoogte van 2 meter.

Het park wordt geplaatst binnen een aantrekkelijk groen raamwerk door het aanleggen van bloem- en kruidenrijke stroken. Tussen Tractaatweg en het zonnepark blijft een brede strook vrij die een groene invulling kan krijgen. Hierdoor wordt het zicht op het park vanaf de provinciale weg beperkt.

Kenmerken

oppervlakte39,4 Ha
capaciteit40,1 MWp
aantal huishoudens11700
statusSDE+ 2019