• Zonnepark_Tractaatweg_Terneuzen

Zonnepark Tractaatweg – Terneuzen

Zonnepark Tractaatweg zal worden gerealiseerd naast zonnepark Koegorspolder in Sluiskil (gemeente Terneuzen). Deze zonneparken, gescheiden door de Koegorsstraat, zullen samen ogen als één groot zonnepark.

Dit zonnepark van 39,4 hectare bestaat uit vier verschillende vakken, die van elkaar gescheiden zijn door wegen, een spoorlijn en watergangen. Er zal bij het inpassen van het zonnepark zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de karakteristieken van het landschap. De zonnepanelen waarmee het park wordt ingericht zijn op het zuiden georiënteerd en hebben een maximale hoogte van 2 meter.

Tussen Tractaatweg en het zonnepark blijft een brede strook vrij die een groene invulling kan krijgen. Hierdoor wordt het zicht op het park vanaf de provinciale weg beperkt. Het zonnepark wordt geplaatst binnen een aantrekkelijk groen raamwerk door het aanleggen van bloem- en kruidenrijke stroken. Dit verhoogt tevens de ecologische waarde van het gebied.

Kenmerken

oppervlakte 39,4 Ha
capaciteit 40 MWp
aantal huishoudens ca. 11.000
status SDE+ toegekend