SolarEnergyWorks respecteert de privacy van iedereen die haar websites bezoekt

Alle informatie die over u wordt verzameld, wordt ten eerste gebruikt om de door u gewenste service te bieden en ten tweede om de service van ons bedrijf aan u te verbeteren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken. Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten SolarEnergyWorks, haar filialen of gelieerde bedrijven, en de dealers, agenten en licentiehouders van deze bedrijven, en andere bedrijven waarmee SolarEnergyWorks direct of indirect voor u overeengekomen diensten heeft geregeld. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de relevante, wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in of buiten de Europese Unie, overal ter wereld. Ze zal alleen gebruikt worden in verband met de marketing van SolarEnergyWorks-producten en -diensten en bijbehorende producten en diensten.

Recht op inzage

U hebt als persoon het recht tot inzage in de informatie die wij over u bewaren en u kunt deze informatie indien gewenst corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen de informatie niet te gebruiken. Wij zullen er al het mogelijke aan doen om uw wensen te respecteren.  Bepaalde wettelijke voorzieningen, in het bijzonder met betrekking tot veiligheidskwesties of financiële regelingen zouden dit echter kunnen verhinderen.

Cookies

SolarEnergyWorks verzamelt geen persoonlijke informatie over u m.b.v. cookies. Door cookies in te schakelen of ingeschakeld te laten, geeft u SolarEnergyWorks wel toestemming om cookies in uw browser op te slaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat het uitschakelen van cookies hoogstwaarschijnlijk van invloed zal zijn op de functionaliteit van de website en uw ervaring met de SolarEnergyWorks-website.

Het verzamelen van informatie helpt SolarEnergyWorks om het volgende te bereiken:

  • De site gebruiksvriendelijker maken door ervoor te zorgen dat u dezelfde informatie maar één keer hoeft in te voeren.
  • Ons helpen sneller informatie te verstrekken.
  • Ons helpen informatie te verstrekken die relevanter is voor u.
  • U helpen sneldiensten of informatie te vinden die SolarEnergyWorks ter beschikking stelt.
  • Informatie gebruiken om de site te verbeteren.
  • Algemene trends met betrekking tot de website en het gebruik ervan beoordelen.
  • U inlichten over nieuwe producten, speciale acties, geactualiseerde informatie en andere nieuwe diensten die u zouden kunnen interesseren. Wanneer u daaraan uw toestemming geeft, kunnen wij andere bedrijven toestaan rechtstreeks contact met u op te nemen.
  • Relevante product-, actie- en service-informatie weergeven op basis van uw eerdere zoekactiviteiten op SolarEnergyWorks.com
  • U helpen uw favoriete media (wallpapers, video, audio) op te slaan voor toekomstig gebruik.

Persoonlijke informatie

Wij bij SolarEnergyWorks willen u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie. In het algemeen kunt u SolarEnergyWorks op het web bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder andere informatie over uzelf te verstrekken. Er zijn echter gevallen waarin wij informatie over u nodig hebben, zoals uw naam en adres. Het is onze bedoeling u altijd in te lichten vóór we informatie over u verzamelen via internet. Nog vóór registratie verzamelen we anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is een gebruikelijke standaardprocedure voor alle websites op internet.

De verzamelde informatie kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren, maar kan voor ons wel van nut zijn voor marketingdoeleinden of om de diensten die wij aanbieden te verbeteren. Om de door ons aangeboden diensten te verbeteren, verzamelen wij ook anonieme informatie over de verwijzende website (bijvoorbeeld Google) of de verwijzende banner waarmee u op de website van SolarEnergyWorks.com terechtkwam.

Verzamelen van gegevens

Als u besluit om via internet de nodige persoonlijke informatie aan SolarEnergyWorks te verstrekken, zodat wij bijvoorbeeld met u kunnen corresponderen of u een abonnement kunnen geven, willen wij u laten weten hoe we die informatie zullen gebruiken. Als u ons vertelt dat u niet wilt dat wij deze informatie voor verder contact met u gebruiken, zullen wij dat verzoek respecteren. De site kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen; door u rechtstreeks om informatie te vragen (bijvoorbeeld via een registratieformulier) of door automatisch informatie over uw bezoek aan deze site op te slaan. Wij zouden bijvoorbeeld gegevens kunnen verzamelen over uw navigatie op de site of registreren welke opties u geselecteerd hebt.

Veilige omgeving

De informatie wordt opgeslagen in een veilige omgeving die wordt beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek. SolarEnergyWorks bewaart deze informatie in een beveiligde en beschermde omgeving zolang ze ons kan helpen beter te begrijpen hoe we u van dienst kunnen zijn en uw wensen kunnen respecteren. Bovendien kan de wetgeving ons verplichten deze informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren. Raadpleeg de betreffende vraag in dit gedeelte voor meer informatie over hoe u, de over u opgeslagen informatie, kunt corrigeren of updaten.

Op wie is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op websites die zijn ontworpen voor gebruik door individuele klanten en vertegenwoordigers van ondernemingen.

Hoe zit het met de internet- en websitebeveiliging?

Het internet is geen veilig systeem en u moet altijd voorzichtig zijn met het verstrekken van informatie wanneer u online bent. Persoonlijke informatie die door SolarEnergyWorks-websites verzameld is, wordt opgeslagen op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor het publiek. In sommige gevallen wordt de persoonlijke informatie gecodeerd voordat u uw bewerking uitvoert, met behulp van daarvoor bestemde beveiligingstechnologie.

Wat gebeurt er als ik besluit om me niet te registreren?

Als u zich niet wenst te registreren of geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken, kunt u de meeste SolarEnergyWorks-websites toch nog gebruiken. U hebt dan alleen geen toegang tot onderdelen waarvoor registratie vereist is. Zelfs als u zich niet registreert, verzamelen we soms anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Deze informatie kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren, maar kan voor ons wel van nut zijn voor marketingdoeleinden of om de diensten die wij aanbieden te verbeteren.

Privacybeleid Privacy Landschappelijk inpassing zonnepark

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leest u op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het contactfomulier. Lees ook meer over onze normen en waarden op de pagina Over ons.