De ambitie voor zonne-energie waarmaken

Nu het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd heeft om met elkaar de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen, worden er op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau strategieën geschreven om de ambities te doen slagen. Hierdoor wordt het voor steeds meer grondeigenaren, zoals boeren en tuinders, interessant om zonne-energie te oogsten. Ook gaan ontwikkelaars van zonneparken gerichter op zoek naar geschikte locaties en benaderen deze landeigenaren. De belangstelling is hoog, maar welke initiatieven hebben een grote slagingskans?

Ontwikkelaars van zonneparken

Voor gemeenten is het ook van belang om kritisch te kijken naar de initiatiefnemers. Het ontwikkelen van zonneparken lijkt wellicht eenvoudig, maar projectontwikkeling is een kwestie van ervaring en vertrouwen. Een bank of een investeerder kijkt ook zeer kritisch naar de ervaring van de initiatiefnemer, de ontwikkeling van het project en de garanties van de EPC contractor en achterliggende leveranciers. Een professionele ontwikkelaar heeft specialisten in huis of huurt deze in en is bereid om het ontwerp met behoud van een gezonde spanning aan een landschapsarchitect over te laten. Hetzelfde geldt voor lokaal goed bekende professionals voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en alle aanverwante onderzoeken voor flora, fauna, archeologie et cetera.

Regionale Energiestrategieën

Door het ondertekenen van het klimaatakkoord is afgesproken dat wij in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat de 30 Nederlandse energieregio’s moeten gaan onderzoeken waar en hoe zon- en windenergie opgewekt kan worden. Zo wordt onder andere zichtbaar waar per regio ruimte is voor zonneparken. Elke regio beschrijft hiervoor hun eigen keuzen, ambities en mogelijkheden in een Regionale Energiestrategie (RES).

Het is duidelijk dat dit beleid effect sorteert, aangezien in veel Nederlandse gemeenten initiatieven voor de ontwikkeling van zonneparken worden opgestart. Uiteindelijk zijn er meer initiatieven dan er daadwerkelijk vergund kunnen worden. Deze initiatieven leggen een beslag op de beperkte mankracht bij gemeenten en op de schaarse netcapaciteit die beschikbaar is. Daarnaast kan het ook onrust in de omgeving veroorzaken, alsmede (valse) hoop bij grondeigenaren. Niet alle initiatieven zijn even kansrijk en voor gemeenten is het van groot belang om de juiste initiatieven te ondersteunen en uiteindelijk te vergunnen. Lange termijn-draagvlak is uiteindelijk de belangrijkste succesfactor voor de energietransitie.

Locatiekeuze

De locatiekeuze is daarbij een van de belangrijkste criteria. Locaties met een industriëler karakter, reeds bestemde terreinen (zoals tuinbouwgebieden en industrie), minder productieve landbouwgronden (zandgronden en graslanden), of locaties waar de zichtbaarheid en/of het aantal omwonenden beperkt is, zijn van nature kansrijke gebieden. Dankzij heldere kansenkaarten en afwegingskaders kan op een objectieve manier het kaf van het koren gescheiden worden, zodat minder gewenste initiatieven vroegtijdig terzijde geschoven kunnen worden. Naast de locatiekeuze is het ook van groot belang dat er wordt gekeken naar de toekomstige beschikbaarheid van aansluit- en transportcapaciteit van de opgewekte elektriciteit.

Flowdiagram fases ontwikkeling van zonnepark

Flowdiagram fases ontwikkeling van zonnepark.

Draagvlak

Op elk moment tijdens het proces van initiatief tot ingebruikname kan er iets gebeuren waardoor het project mislukt en alle tijd, moeite en kosten tevergeefs zijn geïnvesteerd. Meestal heeft dit te maken met het ontbreken van voldoende draagvlak en is de gemeente de eerste die met weerstand en bezwaren geconfronteerd wordt. Professionele initiatiefnemers herkennen dit belang en hebben inmiddels ook ervaring met participatievraagstukken en weten daardoor hoe zij inspraak en de toepassing van participatie (bijvoorbeeld middels een gebiedsfonds) in goede banen kunnen leiden om draagvlak te creëren.

Professionele initiatiefnemers zijn gelukkig eenvoudig te herkennen. Die hebben niet alleen initiatieven lopen, maar zijn ook in staat geweest om het draagvlak te mobiliseren om projecten vergund te krijgen, hebben de subsidies toegekend gekregen en hebben uiteindelijk de projecten succesvol opgeleverd.

Grafiek zonneparken gebouwd

Grafiek Top 5 ontwikkelaars zon op land, 10 KW en groter. Gegevens van RVO: ‘SDE plus – Projecten in beheer – april 2020’.

Top 5

Hierboven een grafiek met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin is af te lezen welke partijen SDE-subsidie toegekend hebben gekregen voor zonneparken op land groter dan 10 MW en hoeveel daarvan is gerealiseerd. In deze grafiek is alleen de top 5 van grondgebonden ontwikkelaars weergegeven.

SolarEnergyWorks is hierin de partij met de meeste gerealiseerde projecten. Daarmee laat zij zien betrouwbaar en succesvol te zijn in het ontwikkelen van zonneparken. Het bedrijf werkt nauw samen met alle betrokkenen, waaronder gemeentes en landeigenaren. Ook wordt er gekozen voor betrouwbare financiers, gerenommeerde landschapsarchitecten en worden omwonenden niet vergeten. Participatie, draagvlak en goede landschapsinpassing staan bij SolarEnergyWorks hoog in het vaandel.

Meer informatie over wat SolarEnergyWorks kan betekenen voor gemeentes leest u op deze pagina: https://solar-ew.nl/gemeente/

Whitepaper ambitie zonneparken waarmaken

Download hier de Whitepaper als PDF.

Binnenlandsbestuur

Meer artikelen van SolarEnergyWorks zijn terug te vinden op de website van Binnenlandsbestuur. Meer over onze samenwerking met gemeenten leest u hier.