Gemeente

Wij van SolarEnergyWorks geloven in zonne-energie; de zon biedt immers een onuitputtelijke, veilige, duurzame en betrouwbare energiebron. Zonne-energie kan daardoor bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen in uw gemeente. Het realiseren van de, door de rijksoverheid vastgestelde klimaatdoelen, is voor uw gemeente dé grote opgave voor de komende jaren. Immers, juist op lokaal niveau valt grote winst te behalen op dit gebied. 

Heeft uw gemeente al een klimaatbeleid?

Als projectontwikkelaar zijn wij gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van zonneparken. Wij ondersteunen en faciliteren gemeenten bij de realisering hiervan; van de locatiekeuze tot de planontwikkeling, van de communicatie met bewoners en andere betrokkenen tot de ruimtelijke procedures en de vergunningverlening.

Heeft uw gemeente al een klimaatbeleid? Zijn er doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd of wellicht zelfs al locaties aangewezen voor het opwekken van alternatieve vormen van energie?

Op basis van openbare gegevens selecteren we locaties in Nederland die mogelijk geschikt zijn voor vestiging van een zonnepark. Bijvoorbeeld een ongebruikt bedrijventerrein. Vaak gaat het om ‘verloren’ weidegebieden en andere grond die niet meer wordt gebruikt voor de voedselproductie. We benaderen de betreffende boer en peilen zijn interesse. Met de boer sluiten we een intentieovereenkomst. Direct daarna betrekken we andere partijen bij onze plannen: de gemeente, de omwonenden en onze investeerders.

Inpassingsplan van een zonnepark

Lang niet iedere locatie is geschikt voor de vestiging van een zonnepark. De omvang van de locatie moet minimaal 5 hectare (10 voetbalvelden) groot zijn. Of we daadwerkelijk overgaan tot het realiseren van een zonnepark op een locatie, hangt voor een groot deel af van de nabijheid en bereikbaarheid van een grondstation van het elektriciteitsnetwerk. Hoe groter de afstand, hoe hoger de kosten van het aanleggen van kabels en leidingen.

Wij vinden het belangrijk dat een zonnepark perfect in het landschap past en geen ‘stoorzender’ wordt in de omgeving. Daarom werken we in de ontwerpfase en bij de uitvoering altijd nauw samen met een landschapsarchitect.

De levensduur van zonnepanelen is ongeveer 25 jaar. Voor die periode leggen we onze zonneparken dan ook aan. Na die tijd komt het terrein weer vrij voor hergebruik, bijvoorbeeld woningbouw.

Met een van onze zonneparken in de buurt, kunnen omwonenden meeprofiteren van de voordelen die zonne-energie biedt: schone, veilige en betaalbare energie voor hun woning en wijk.

  • Wethouder Van Mierlo. Gemeente Almelo

    vanMierlo_zonnepark_Aadijk_Almelo
  • Rondleiding omwonenden zonnepark Aadijk

    rondleiding _zonnepark_gemeente_ Aadijk_SEW

Wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid: “Ons doel is dat eind 2022 twintig procent van het totale energiegebruik in Almelo duurzaam wordt opgewekt. Daar heeft Zonnepark Aadijk een belangrijk aandeel in.”

Inpassing zonnepark gemeente

Heeft uw gemeente ook de ambitie om klimaatdoelen te halen en wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via 085 130 1276. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren.

Het SolarEnergyWorks team staat u graag te woord.

Bekijk onze contact-pagina.

SolarEnergyWorks is trotse kennispartner van

Binnenlands Bestuur