Zonnepark Aadijk – Almelo

De gemeente Almelo heeft het faciliteren en opwekken van duurzame energie hoog op de agenda heeft staan. Begin 2017 heeft de gemeente de locatie ten noorden van de Aadijk aangewezen als mogelijk geschikt gebied hiervoor. SolarEnergyWorks en investeerder Obton A/S zijn in de gelegenheid gesteld om de grond aan te kopen. Voor het ontwerp van het park zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Onder andere op het gebied van bodemgesteldheid, waterhuishouding en flora en fauna. De uitkomst van de onderzoeken hebben geleid tot een zorgvuldig plan, waarna de gemeente in 2018 de omgevingsvergunning heeft verleend. Sinds mei is de bouw van het zonnepark in volle gang. Naar verwachting zal eind 2019 de ingebruikname een feit zijn.

Wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid: “Ons doel is dat eind 2022 twintig procent van het totale energiegebruik in Almelo duurzaam wordt opgewekt. Daar heeft Zonnepark Aadijk een belangrijk aandeel in.”

Kenmerken

oppervlakte40 Ha
capaciteit39,7  MWp
aantal huishoudens10900
status12/2019 gereed