Uitnodiging informatiebijeenkomst Zonnepark Tinte

Ontwikkelaar SolarEnergyWorks is voornemens een zonnepark te ontwikkelen in Gemeente Westvoorne. Als bewoner in de nabijheid van het plangebied willen wij u graag betrekken bij de planvorming. Wij nodigen u daarom  uit voor een informatiebijeenkomst om onze plannen toe te lichten en uw reactie daarop te horen.

Het plangebied betreft circa 13,3 hectare midden in het glastuinbouwgebied, tussen de Kerkhoekweg en de Konneweg. Binnen die 13,3 hectare wordt een plan gemaakt voor een zonnepark van 10,5 hectare (circa 79% van het plangebied). De overige ruimte wordt ingezet om het zonnepark landschappelijk in te passen en om de ecologische waarde van het gebied te vergroten.

Het plangebied wordt gedomineerd door een 380 kV hoogspanningstracé met bijbehorende masten. Het historische erf blijft vrij gelegen van de nieuwe ontwikkeling. Ook langs de watergang blijft een strook vrij van 10-15 meter. Het water krijgt een natuurlijke oever aan de zuidzijde. Samen met een landschappelijke haag zorgt dit voor een groen decor. Een sloot met rietoever en groenstrook zorgen voor een aantrekkelijk beeld op het zonnepark. Langs de oostrand wordt de strook met kabels en leidingen vrij gehouden van opgaande beplanting, maar wordt zo beheerd dat er een kruiden- en bloemrijk grasland ontstaat.

Door de voorgestelde ecologische inpassing van de zonneweide zou de ecologische kwaliteit van dat gebied, weliswaar zeer lokaal, er op vooruit kunnen gaan. Er worden zoveel mogelijk streekeigen soorten gemengd. Struiken met hier en daar een boomvormer en veel besdragend. Gefaseerd maaien zorgt voor betere schuilmogelijkheden voor insecten, kleine zoogdieren en weidevogels, en voor het komen tot een aantrekkelijk bloem-en kruidenrijk grasland.

SolarEnergyWorks heeft voor het ontwikkelen van dit project de handen ineen geslagen met Coöperatie Voorne-Putten Energie en zal de samenwerking nader vorm gaan geven.

Zonneparken spelen een rol in de energietransitie en de overgang naar een duurzamere wereld, ook in de gemeente Westvoorne. In vergelijking met windmolens nemen zonneparken meer ruimte in beslag waardoor de concurrentie met andere functies toeneemt. SolarEnergyWorks streeft daarom naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten die passend is bij de lokale situatie.

Project Zonnepark Tinte
Gemeente Westvoorne
Oppervlakte Ca. 13,3 hectare
Capaciteit Ca. 10,9 MWp
Aantal huishoudens Ca. 3.000
CO2-reductie Ca. 4.400 ton CO2 besparing
Bijzonderheden Het plangebied wordt gedomineerd door een 380 kV hoogspanningstracé met bijbehorende masten.
Ontwikkelaar SolarEnergyWorks B.V.
Coöperatiepartner Coöperatie Voorne-Putten Energie

Aanmelden voor een informatiebijeenkomst

Bent u een bewoner van een woning in de nabijheid van het plangebied, dan willen wij u graag betrekken bij het plan. We nodigen u daarvoor graag uit voor een gesprek op donderdag 24 februari 2022 om 19:30 om ons plan toe te lichten en uw reactie daarop te horen, zodat we uw bijdragen kunnen meenemen in een definitief plan. De bijeenkomst vindt plaats bij Vers van Voorne op Konneweg 4b in Tinte. Hieronder kunt u uw gegevens invullen.

Datum donderdag 24 februari 2022
Tijd 19:30 – 21:00
Locatie Vers van Voorne
Adres Konneweg 4b in Tinte


Mocht u niet kunnen of niet geïnteresseerd zijn in deelname aan een bijeenkomst, maar wel op de hoogte willen worden gehouden, kunt u dit ook aangeven.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen middels het sturen van een e-mail en wij zijn telefonisch te bereiken op ons algemene nummer 085 130 1276 tijdens kantooruren.

(Bij het organiseren van de informatiebijeenkomst houden wij rekening met de Corona-maatregelen die getroffen zijn door de overheid en wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.)

De informatie die u ons verstrekt, wordt door SolarEnergyWorks B.V. gebruikt om u een optimale service te bieden. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. Wenst u hierover meer te lezen, bekijk dan het gedeelte over ons Privacybeleid.

Velden met een * zijn verplicht.

Marco Blok
Projectmanager
SolarEnergyWorks
info@solar-ew.com
085 130 1276

Levi Boerman
Accountmanager
SolarEnergyWorks
info@solar-ew.com
085 130 1276