• Zonnepark_Harderwold_Zeewolde

Zonnepark Harderwold – Zeewolde

De plannen voor de aanleg van zonnepark Harderwold zijn al in een vergevorderd stadium. Deze zal gerealiseerd gaan worden op een voormalige golfbaan van maar liefst 36 hectare. De ingebruikname leidt tot een reductie van 14.000 ton uitstoot aan CO2. Dit is een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van gemeente Zeewolde en provincie Flevoland!

Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de flora en fauna in dit zonnepark. Het park zal omringd worden door brede watergangen in plaats van hekken. Hierdoor wordt de trek van dieren niet belemmerd. Verder krijgen bloemen en grassen alle ruimte en tussen de panelen kunnen schapen grazen. Houtsingels zorgen er voor dat het zonnepark aan het zicht onttrokken wordt van het verkeer op de N302.

Kenmerken

oppervlakte 36 Ha
capaciteit 35 MWp
aantal huishoudens ca. 9.500
status SDE+ toegekend