• Zonnepark_Enterveen_Enter

Zonnepark Boltensweg – Enter

Het plangebied van zonnepark Enterveen is gelegen langs de N347 en beslaat 4,9 hectare. Het zal gerealiseerd gaan worden op wat oorspronkelijk een veengebied was; de zogenaamde Enter Veenen.

De opstelling van de zonnepanelen zal op het zuiden gericht zijn. De ruimte tussen de rijen met panelen blijft zo wat groter, waardoor het bodemleven onder en tussen de panelen alle kansen krijgt. Langs het park worden royale groenstroken ingericht. De restruimte wordt ingezaaid met bloem- en kruidenrijk mengsel waardoor het gebied naast een aantrekkelijke uitstraling ook een ecologische meerwaarde krijgt.

Kenmerken

oppervlakte 3,9 Ha
capaciteit 4,6 MWp
aantal huishoudens ca. 1.250
status SDE++ toegekend