Zonnepark Oostburg

Op 30 maart 2022 ondertekenden SolarEnergyWorks en de gemeente Sluis de intentieovereenkomst met betrekking tot het zonnepark Oostburg. Daarmee is de realisatie van het zonnepark een stap dichterbij gekomen. Het zonnepark geeft invulling aan de landelijke en regionale duurzaamheidsopgave.

Kenmerken

oppervlakte 20,1 Ha
capaciteit 20 – 30 MWp
aantal huishoudens 6000 tot 9000
status Intentieovereenkomst  ondertekend

Intentieovereenkomst realisatie zonnepark Oostburg ondertekend

Dat betekent dat we een stap dichterbij de realisatie van het zonnepark zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag 23 november 2021 om onder een aantal voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een principeverzoek van SolarEnergyWorks voor de realisatie van een zonnepark in Oostburg. Met de realisatie van het zonnepark wordt invulling gegeven aan de landelijke en regionale duurzaamheidsopgave.

 

Omgeving

Direct omwonenden zijn betrokken bij dit traject en worden de komende periode opnieuw uitgenodigd om mee te denken met het ontwerp en de landschappelijke inpassing. Door ondertekening van de intentieovereenkomst is afgesproken dat opbrengsten uit de opwekking van duurzame energie zoveel mogelijk geïnvesteerd worden in de directe omgeving; de omgeving profiteert van 25% van de opbrengsten.

Geschikte locatie  

Het zonnepark ligt in het door de gemeente vastgelegde zoekgebied in Oostburg. Het zonnepark wordt naast het hoofdverdeelstation gerealiseerd. Via dit hoofdverdeelstation sluit netbeheerder Stedin het zonnepark aan op het elektriciteitsnetwerk. Het zonnepark beslaat straks ongeveer 20 hectare grond. Dit is inclusief landschappelijke inpassing. Naar verwachting heeft het zonnepark een piekcapaciteit van 20 tot 30 megawatt. Daarmee voorziet het park in de energiebehoefte van zo’n 6.000 tot 9.000 huishoudens.

Vervolg

De volgende stap is de voorbereiding van de planologische procedure. De ruimtelijke onderbouwingen die de initiatiefnemer daarvoor indient, toetst de gemeente aan de criteria uit het visiedocument Krachtig Verbonden en aan de overige eisen die een goede ruimtelijke ordening stelt aan deze ontwikkeling. Na akkoord van de conceptstukken en nadat deze zijn voorgelegd aan de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen, worden deze gepubliceerd voor een periode van zes weken en kan iedereen een zienswijze indienen.


Als u vragen heeft of een afspraak met ons wilt maken kunt u contact opnemen via 085 130 1276. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Het SolarEnergyWorks team staat u graag te woord.

Bekijk onze contact-pagina.