Molenkreek – Steenbergen

Zonnepark Molenkreek, een initiatief dat relatief dicht bij de dorpskern ligt en daardoor juist een verrijking voor de Leefbaarheid van Dinteloord vormt.

SolarEnergyWorks is voornemens een zonnepark te ontwikkelen op gronden ter grootte van ruim 10 hectare (met de mogelijkheid uit te breiden tot 30ha) aan de Noordlangeweg. Het uiteindelijke ontwerp komt tot stand in samenwerking met gemeente en bewoners.

Wanneer het park 10,8 hectare bedraagt produceert het circa 21% van het jaarverbruik van 11.963 huishoudens in de gemeente Steenbergen.

Kenmerken

oppervlakte10,8 ha (max 30ha)
productie per jaar9,78 GWh
aantal huishoudens2795
statusin ontwikkeling
 COreductie per jaar4129 ton