Bijenparken - SolarEnergyWorks

Bijenparken

Meer bijen op zonneparken! SolarEnergyWorks en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging werken samen om zonneparken aantrekkelijker te maken voor wilde bijen, honing bijen en andere bestuivers. Dit wordt gerealiseerd door samen actief te werken aan de verbetering van de leefomgeving van bestuivers.

Bijen zijn onmisbaar

In nog geen 30 jaar tijd is het aantal insectensoorten in Nederland en Duitsland met 76% afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit. Bijen zijn echter onmisbaar voor de bestuiving van bloemen en planten en daarmee van groot belang voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen is bijvoorbeeld amper fruitteelt mogelijk. SolarEnergyWorks gaat daarom zijn zonneparken zo inrichten en beplanten dat deze voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten de perfecte biotoop vormen. Perfect ingepast in het landschap, omgeven door veel groen en afgesloten voor het publiek. De zonnepanelen zullen zodanig worden opgesteld, dat zo veel mogelijk licht op de bodem valt. Hierdoor blijft het bodemleven gezond. Onder het zonnepark wordt de grond ingezaaid met een mix van planten en kruiden die heel veel insecten aantrekt. Waaronder ook zeldzame soorten.

Bijenparken

Wilde bijen op zonneparken als hotspot

Het niet langer benutten van grote percelen voor intensief agrarische landbouw, heeft direct een positief gevolg op de in het gebied voorkomende bijen. Wanneer de grond langdurend niet bewerkt wordt en niet met mest of andere middelen wordt beïnvloed, dan ontstaat de mogelijkheid nieuwe biotopen te vormen. Zelfs het terugbrengen van andere, voor het gebied kenmerkende bijen, is dan een mogelijkheid. Lokale imkers worden betrokken vanwege hun schakelfunctie met samenwerkingspartners. Daarnaast hebben ze kennis van de lokale flora en van de in het gebied specifiek voorkomende bijen. Zo zijn in Almelo onder andere de grote Klokjesbij, de Tronkenbij en de Wormkruidbij bijzondere soorten. Hiermee wordt met de beplanting en het samen te stellen zaadmengsel rekening gehouden.

Naast de optimalisatie van het gebied door het planten en zaaien van bloemen, worden bijenkasten geplaatst. Deze worden ingezet voor educatie over bijen en biodiversiteit. Hiermee wordt het zonnepark een inspirerende hotspot, van waaruit andere initiatieven kunnen ontstaan. Vervolgens kan met inzet van de imkers en lokale projectgroepen, in goede samenwerking met gemeente en beheerders, toegewerkt worden naar het ecologisch met elkaar verbinden van deze gebieden.

Bijenparken

Nederlandse Bijenhouders Vereniging

Ook zullen er in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging voorlichtingscentra worden geopend en informatieborden worden geplaatst. Met deze exclusieve samenwerking willen beide partijen de leefomgeving van de Nederlandse bijen verbeteren. Verder gaat SolarEnergyWorks de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en lokale bijenhouders financieel en anderszins ondersteunen. Het is de bedoeling dat alle zonneparken van SolarEnergyWorks in de toekomst een toevluchtsoord voor bijen en andere insecten worden.

De ontwikkeling van een zonnepark en de transformatie naar een bijenpark is altijd maatwerk en wordt bepaald door de plaatselijke omstandigheden. Er wordt daarom altijd een gespecialiseerde landschapsarchitect ingeschakeld.

Verder lezen?

Download hier onze Whitepapers over ons initiatief in Almelo Aadijk en onze kijk op de Wilde Bij of bekijk onderstaande artikelen.