Bijenparken

Meer bijen op zonneparken! SolarEnergyWorks en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging werken samen om zonneparken aantrekkelijker te maken voor wilde bijen, honingbijen en andere bestuivers.

Waarom zijn bijen belangrijk?

Bijen zijn essentieel en onmisbaar voor onze eigen voedselvoorziening. Zo zorgen bijen voor de bestuiving van bloemen en planten, waardoor bijvoorbeeld fruitteelt mogelijk is. Schrikbarend genoeg is in de afgelopen 30 jaar het aantal insectensoorten in Nederland en Duitsland met 76% afgenomen, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

Zonder bijen en andere bestuivers gaat onze eigen toekomst er minder rooskleurig uitzien. SolarEnergyWorks gaat er daarom voor zorgen dat zonneparken de perfecte biotoop worden voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten! Zonneparken zijn de perfecte locatie voor bijen: veel groen en afgesloten van publiek, zodat niemand last heeft van insecten.

Zonnepark Aadijk Almelo als voorbeeld voor Europa

Het advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van de Europese Commissie onderzoek gedaan en een leidraad geschreven voor de energiesector in relatie tot de bestuivers en de biodiversiteit.

Deze Europese leidraad voor bedrijven in de energiesector is onderdeel van een bredere implementatie vanuit de Europese unie, rondom dit onderwerp. Zo zijn er ook richtlijnen geschreven voor Agri-food, bosbouw, retail, bouw en landschapsarchitecten. Wij vinden het een groot compliment voor SolarEnergyWorks en haar project in Aadijk Almelo dat deze zijn opgenomen in dit onderzoek als “Front-Runner” en dus als referentie voor een Europese standaard wordt gepresenteerd.

Goed voorbeeld doet volgen!

Bijenparken

Zonneparken en bijen zijn de perfecte combinatie

Waarom is het dan belangrijk om bijen een plek te geven op zonneparken? Bijen en zonneparken zijn om twee redenen een goede combinatie:

De grond onder de zonnepanelen wordt nuttig gebruikt

SolarEnergyWorks zorgt ervoor dat de grond onder de zonnepanelen nuttig gebruikt wordt. Onder het zonnepark wordt de grond ingezaaid met een mix van planten en kruiden die veel insecten aantrekt, waaronder ook zeldzame soorten.

Bijen vestigen zich graag bij zonneparken

Bijen vestigen zich graag op grond wat lange tijd niet bewerkt of bemest is, waardoor een nieuwe biotoop gevormd kan worden. Lokale imkers worden betrokken vanwege hun schakelfunctie met samenwerkingspartners en hun kennis en expertise. Zo zorgen we ervoor dat de zonneparken een optimale plek worden voor de bijen.

Naast de optimalisatie van het gebied door het planten en zaaien van bloemen, worden bijenkasten geplaatst. Deze worden ingezet voor educatie over bijen en biodiversiteit. Hiermee wordt het zonnepark een inspirerende hotspot, van waaruit andere initiatieven kunnen ontstaan. Vervolgens kan met inzet van de imkers en lokale projectgroepen, in goede samenwerking met gemeente en beheerders, toegewerkt worden naar het ecologisch met elkaar verbinden van deze gebieden.

Bijenparken

Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)

Het is de bedoeling dat alle zonneparken van SolarEnergyWorks een toevluchtsoord voor bijen en andere insecten worden. In samenwerking met de NBV zullen we voorlichtingscentra openen en willen we met exclusieve samenwerkingen de leefomgeving van Nederlandse bijen verbeteren. De ontwikkeling van een zonnepark en de transformatie naar een bijenpark is altijd maatwerk en wordt bepaald door de plaatselijke omstandigheden. Er wordt daarom altijd een gespecialiseerde landschapsarchitect ingeschakeld.

Verder lezen?

Download hier onze Whitepapers over ons initiatief in Almelo Aadijk en onze kijk op de Wilde Bij of bekijk onderstaande artikelen.