fbpx

Unieke kruisbestuiving bijenhouders en projectontwikkelaar

De zonneparken van projectontwikkelaar SolarEnergyWorks worden een waar El Dorado voor bijen. De projectontwikkelaar slaat daarvoor de handen ineen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Zonnepark Aadijk Almelo krijgt de primeur. Imkers uit Almelo en omgeving plaatsen daar circa twintig bijenkasten. Elke bijenkast zal circa 20.000 honingbijen onderdak bieden. Met deze exclusieve samenwerking willen beide partijen de leefomgeving van de Nederlandse bijen verbeteren. Bijen, maar ook veel andere insecten, hebben het moeilijk. Veel soorten staan op het punt van verdwijnen. SolarEnergyWorks gaat daarom zijn zonneparken zo inrichten en beplanten dat deze voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten de perfecte biotoop vormen.

Natuurlijke omgeving

Plaatselijke imkers krijgen de mogelijkheid hun bijenkasten te plaatsen op de zonneweides van SolarEnergyWorks. Perfect ingepast in het landschap, omgeven door veel groen en afgesloten voor het publiek. In die rustige, natuurlijke omgeving kunnen bijen en andere insecten uitstekend gedijen. Dat is niet alleen van belang voor de imkers, maar ook voor de hele natuur. Bijen zijn erg belangrijk voor de bestuiving van bloemen en planten. Zonder bijen is bijvoorbeeld amper fruitteelt mogelijk.

Bijenhouders

Samen met de plaatselijke imkers en de NBV gaat SolarEnergyWorks bij de zonneparken informatieborden plaatsen en voorlichtingscentra openen over de Nederlandse bijenvereniging in het bijzonder en het belang van insecten voor ons milieu. Voorts gaat deze projectontwikkelaar de Nederlandse Bijenhouders vereniging in Wageningen en lokale bijenhouders financieel en anderszins ondersteunen SolarEnergyWorks heeft al 140 hectare aan zonneparken ontwikkeld (‘280 voetbalvelden’) en heeft op dit moment nog 650 hectare in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat in de toekomst al deze parken een toevluchtsoord voor bijen en andere insecten worden. De projectontwikkelaar levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het herstel en het behoud van de Nederlandse bijenstand en de leefomgeving van andere onmisbare insecten.


Natuurreservaatjes

De zonneparken van SolarEnergyWorks zijn afgesloten terreinen, alleen toegankelijk voor onderhoudspersoneel. Omdat er normaal gesproken amper mensen komen zijn ze bijzonder geschikt als mini-natuurreservaatjes, vooral voor insecten en dieren die leven van insecten, zoals vogels. In het drukke, dichtbebouwde Nederland zijn zulke gebieden voor de imkers van de NBV, waarbij 8000 bijenhouders zijn aangesloten, steeds moeilijker te vinden. Met de transformatie van zonneparken in bijenparken wordt voorzien in de behoefte van de bijenhouders aan bloemrijke terreinen.

Voedselvoorziening

Maar niet alleen de bijenhouders hebben baat bij een geschikte omgeving voor hun bijenkolonies. Een goede bijenstand is voor iedereen van groot belang. Bijen zijn erg belangrijk voor het bestuiven van planten. Heel veel groente- en fruitsoorten kunnen niet bestaan zonder de bestuiving door bijen. Bijen zijn dan ook van groot belang voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen geen appels, peren, tomaten of pruimen.

Red de bijen!

Het is daarom zeer zorgelijk dat de bijenstand al jaren hard achteruit holt. Dat is mede te danken aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen waardoor er weinig bloemen kunnen groeien. Maar ook omdat de natuurlijke leefomgeving van bijen plaats moet maken voor woningen, kantoren en industrie en voor de aanleg van wegen. Tot voor kort kwamen in Nederland 359 bijensoorten voor, van de bekende honingbij tot solitair levende bijen en hommels. Van al die soorten is 55 procent al verdwenen of staat op het punt van verdwijnen.

Insecten in gevaar

Wat voor bijen geldt, geldt ook voor tal van andere insectensoorten die belangrijk zijn voor de natuur en het milieu, zoals hommels en kevers. In nog geen dertig jaar tijd is de biomassa aan insecten in Duitsland en Nederland met 75 procent afgenomen, blijkt uit onderzoek van de Radbouduniversiteit. En een groot internationaal onderzoek van . Zonder tegenmaatregelen zal misschien wel de helft van alle insecten voorgoed verdwijnen. Dat heeft, behalve voor de mens, ook grote gevolgen voor oneindig veel dieren die insecten eten, waaronder vogels.

Inpassing in het landschap

De zonneweides annex bijenweides worden zodanig ingepast in het landschap dat ze daardoor de aanblik van het landschap niet of in ieder geval zo min mogelijk verstoren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een houtwal rond het perceel met streekeigen struiken die voedsel voor bijen verschaffen. Het ontwikkelen van een zonnepark en het transformeren van een zonneweide in een bijenweide is altijd maatwerk en wordt bepaald door de plaatselijke omstandigheden. Bij het ontwerp van een nieuw zonnepark wordt daarom altijd een gespecialiseerde landschapsarchitect ingeschakeld.

Biodiversiteit bevorderen

Het is dus alle hens aan dek voor de bijen en andere insecten. De samenwerking tussen SolarEnergyWorks en de bijenhouders kan een belangrijke stap zijn voor het versterken en bevorderen van de biodiversiteit in ons land. Dat blijkt ook uit een recent onderzoek van Universiteit Wageningen, dat stelt dat het opwekken van stroom in zonneparken en het bevorderen van de biodiversiteit door deze gebieden als ‘bijenparken’ in te richten goed te combineren is. Dat geldt zeker voor zonneparken op – ongebruikte – landbouwgronden. Bij uitstek de gebieden waar SolarEnergyWorks zonneparken ontwikkelt.

Een gezond bodemleven

Om van zonneparken bijenparken te kunnen maken moeten ze daarvoor wel speciaal worden ingericht. SolarEnergyWorks gaat dat onder meer doen door de zonnepanelen zodanig op te stellen dat zo veel mogelijk licht op de bodem valt, waardoor het bodemleven gezond blijft. Langs de randen van het zonnepark worden bloeiende planten gezaaid die niet alleen mooi zijn, maar ook aantrekkelijk voor bijen en ander insecten en andere dieren, zoals vogels en kleine zoogdieren. Ook valt te denken aan het planten van klein fruitstruiken, zoals bessen, frambozen en bramen. Om de vestiging van zoveel mogelijk insectensoorten bevorderen worden op de zonneweides ook zogeheten ‘insecten- en bijenhotels’ geplaatst.

ZONNEPARK AADIJK ALMELO

Het zonnepark in Almelo aan de Aadijk wordt uitgerust met een heuse bijenstal. De bijenstal biedt plaats voor zo’n 10 tot 12 bijenkasten en wordt beheerd door 3 imkers. Deze bijenkasten geven per kast huisvesting aan zo’ n 20.000 tot 30.000 bijen. Dat zijn dus ruim 250.000 bijen waarvan er dadelijk zo’n 125.000 op het zonnepark vliegen. De andere helft blijft in de kast.

De bloemenmix wordt afgestemd op de omgeving, er kan gedacht worden aan biggenkruid, slangenkruid, duizendblad en vooral ook witte klaver, boterbloem en andere bloemen waar de bijen graag op vliegen. Uiteindelijk zal er ook honing op het zonnepark geoogst worden, een leuke bonus en heilzame lekkernij te koop voor mensen uit de omgeving.

De bijenstal zal zuidoostelijk georiënteerd zijn want de bijen oriënteren zich op de stand van de zon. De natte zone om het park biedt naast de functie van afscherming een goede haalplaats voor water voor de bijen. Dit water brengen ze terug naar de kast.

De bijenstal aan de Aadijk zal fraai ingepast worden in het park en zal een tevens een educatieve functie hebben na realisatie. Klassen van basisscholen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

 

 


Wilde bijen op zonneparken als hotspot

Het uit gebruik nemen van grote intensiefagrarische percelen heeft direct een positief gevolg op de in het gebied voorkomende bijen. Wanneer de grond langerdurend niet bewerkt wordt en niet met mest of andere middelen wordt beïnvloedt, dan ontstaat de mogelijkheid nieuwe biotopen te vormen met meer ruimte voor bestaande bijen en zelfs de mogelijkheid tot het terugbrengen van andere voor het gebied kenmerkende bijen.

Lokale imkers worden betrokken vanwege hun schakelfunctie met samenwerkinspartners. Daarnaast hebben ze kennis van de lokale flora en van de in het gebied specifiek voorkomende bijen. Zo wordt er in Almelo, waar onder andere de Grote Klokjesbij, de Tronkenbij en de Wormkruidbij bijzondere in het gebied voorkomende soorten zijn, met de beplanting en het samen te stellen zaadmengsel rekening gehouden. Naast de optimalisatie van het gebied door het planten en zaaien van bloemen en het plaatsen van bijenhotels, worden bijenkasten met honingbijen ingezet voor educatie over bijen en biodiversiteit. Hiermee wordt het zonnepark een inspirerende hotspot van waaruit andere initiatieven kunnen ontstaan. Vervolgens kan met inzet van de imkers en lokale projectgroepen in goede samenwerking met gemeente en beheerders toegewerkt worden naar het ecologisch met elkaar verbinden van deze gebieden. Op deze manier zullen de parken zowel educatief als educatief substantieel bijdragen aan de verbetering van de gebieden.”