Nieuwe matchingtool onthult maatschappelijke voordelen en slimme oplossingen met zon- en windenergie

Een waardevolle tool voor ontwikkelaars en gemeenten

Eric van der Gun, directeur van SolarEnergyWorks, is door Firan gevraagd om de nieuwe renewable energy matchingtool in de praktijk te testen. Deze tool, kortweg de RE-matchingtool, onthult nieuwe kansen voor slimme oplossingen met zon- en windenergie. Met de RE-matchingtool hebben ontwikkelaars en gemeentes een praktisch instrument in handen om in beeld te krijgen waar kansen liggen voor cable pooling met zon- en windpartijen en directe koppelingen met grootzakelijke afnemers.

“We kunnen de expertise van Firan en de data van de RE-matchingtool goed gebruiken als aanvulling op de informatie over geschikte locaties die we zelf in huis hebben”, vertelt Eric van der Gun, ontwikkelaar van zonneparken.

Maatschappelijke voordelen door cable pooling

Op basis van de analyse die gemaakt wordt met de RE-matchingtool kunnen projecten gerealiseerd worden zonder dat daarvoor een nieuwe aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is. Dankzij cable pooling en directe koppelingen worden aanzienlijke maatschappelijke voordelen gerealiseerd. Daardoor kan een nieuwe aansluiting worden voorkomen, waarmee de maatschappelijke kosten voor het netbeheer verminderen. Doordat wind en zon een complementair productieprofiel hebben, wordt de capaciteit van het elektriciteitsnet gelijkmatiger benut. De onbalans tussen vraag en aanbod van stroom wordt hiermee verminderd, waardoor ook de onbalanskosten lager zullen uitvallen.

Eric van der Gun: “Een kaart waarop de kansrijke gebieden voor duurzame projecten zijn gemarkeerd, geeft gemeenten inzichten in de mogelijkheden om de Regionale Energiestrategie verder in te vullen. Het overzicht van de decentrale netten voor zonne- en windparken geeft extra input voor het uitwerken van het lokale beleid over duurzame energie-opwek én voor de beoordeling van vergunningaanvragen voor projecten.”

Lees verder door hier de whitepaper te downloaden

Rood: Mogelijkheid om zonnepark kleiner dan 2 MWp aan te sluiten
Groen: Mogelijkheid om zonnepark tussen de 2 MWp en 10 MWp aan te sluiten
Blauw: Mogelijkheid om zonnepark groter dan 10 MWp aan te sluiten

rematchingtool zonne-energie windenergie

Download hier de Whitepaper als PDF.

Binnenlands Bestuur

Meer artikelen van SolarEnergyWorks zijn terug te vinden op de website van Binnenlandsbestuur. Meer informatie over onze samenwerking met gemeenten leest u hier.