De situatie rondom het Coronavirus is bovenal een kwestie van onze volksgezondheid, waarbij iedereen hoopt op een spoedig einde van deze crisissituatie. Naast alle maatregelen om het virus te beteugelen, neemt de centrale overheid terechte stappen om de economie zoveel mogelijk te behoeden voor de verwoestende gevolgen van de lockdown. Door COVID-19 lijkt de samenleving vrijwel tot stilstand te komen. Begrijpelijk misschien, maar soms ook onnodig. Dat geldt ook voor de noodzakelijke energietransitie die ons land wacht. Hoe kunnen wij zelf in deze lastige en vooral onzekere periode op dit gebied toch doorpakken? Uiteraard vraagt de bijzondere situatie om een onorthodoxe benadering.

Niemand buitenspel

Voorlichting- en informatieavonden voor omwonenden in de klassieke setting zitten er bijvoorbeeld niet in. Maar daar zijn in deze tijd van internet en sociale media andere mogelijkheden voor, waardoor mensen zich toch kunnen uitspreken én zich gehoord weten. Daarnaast biedt de situatie kansen voor meer éénop-één-communicatie met betrokkenen. Niet iedereen is mondig genoeg zijn stem te laten horen op de inloopavond in het buurthuis, vaak ook uit angst voor groepsdruk.

Voorafgaand aan iedere meeting, informeert SolarEnergyWorks op voorhand alle betrokkenen met een digitaal of gedrukt informatiepakket met relevante inhoud over het desbetreffende project. Afhankelijk van de grote en samenstelling van de doelgroep, wordt er een passende informatiebijeenkomst ingericht. Informatiebijeenkomsten zullen op afstand plaatsvinden, waarbij SolarEnergyWorks samen met bijvoorbeeld een landschapsarchitect in een studio-omgeving een presentatie geeft. Partners en andere belanghebbenden kunnen deze presentatie online volgen en vragen stellen. Mensen zonder internet – vaak vooral ouderen – bedienen wij met gedrukte communicatie en telefonische navolging.

Elk online-overleg is maatwerk

Het functioneel en effectief inrichten van een online-overleg is in alle gevallen maatwerk, waarbij we graag met de gemeente in gesprek treden over hun specifieke wensen. Daarbij zijn zaken als privacy en goede vastlegging en rapportage van het grootste belang. SolarEnergyWorks heeft de know-how en werkt met professionele partijen om technische en foutloze invulling te garanderen.

Zorgvuldigheid is uiteraard geboden, maar vaart maken is onontbeerlijk om de energietransitie ook daadwerkelijke te realiseren.  Daarom is het ook belangrijk om kritisch te kijken naar de talloze eisen en wensen van lokale overheden als het gaat om het ontwikkelen van zonneparken. Vaak vertragen die het proces onnodig.

De toekomst begint vandaag, ook in tijden van tegenslag.

Bekijk de website van RVO voor de meest actuele situatie en maatregelen omtrent Corona. Voor vragen over de maatregelen die SolarEnergyWorks treft kunt u contact opnemen middels het contactformulier of het telefoonnummer op de pagina Contact. Meer artikelen van SolarEnergyWorks vindt u op de pagina Publicaties.


Factsheet Corona Communicatie

Download hier een factsheet over hoe SolarEnergyWorks de communicatie met derden inricht.