Missie

We make Solar Energy Work

Wij zorgen voor succesvolle solar projecten!

De Energietransitie schept kansen. Solar-EW adviseert, verbindt en vertegenwoordigt gemeenten en bedrijven die deze kansen willen omzetten in projecten.

Solar-EW is een specialist met uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van projectontwikkeling, vastgoed en financiële en fiscale structurering. De technische know how ontlenen we van onze specialistische partners, allen topspelers in de solar markt zowel producenten als EPC contractors (aannemers).

Draagvlak creëren is onze belangrijkste asset!

  • Professionele ruimtelijke onderbouwing en onderzoek
  • Stimuleren betrokkenheid burgers, ambtenaren en bestuurders
  • Inpassing van locatie in omgeving
  • Visualisaties en voorlichting