11MW Groningen Westpoort

Het project Roodehaan in Groningen komt in de plaats van het project van het project Westpoort in Groningen. Met toestemming van RvO is de subsidie welke oorspronkelijk op Westpoort was toegekend doorgeschoven naar Roodehaan gelegen aan de oostzijde van de stad Groningen.

Solar-EW heeft in 2014 en 2015 nauw samengewerkt met de gemeente Groningen om een solar park te realiseren op het terrein van Groningen Westpoort. De gemeente heeft voor dit project een WABO vergunning afgegeven, wat de aanvraag van een SDE+ subsidie mogelijk maakte. RVO heeft deze SDE+ subsidie in 2014 ook toegekend! Daarmee stond de weg vrij om een solar park met een opgesteld vermogen van ca. 11 MWp te realiseren.

De globale projectparameters:

Oppervlakte circa 20 hectare, capaciteit 11MWp
Verwachtte productie: 10.000.000 kWh/jaar
Reductie CO2 emissies: 4.130 Mt

Op 12-03-2015 publiceerde de gemeente Groningen hierover een persbericht. Het project wordt ook genoemd in een artikel op nu.nl en in een artikel in de Groene Courant.

Het persbericht van Solar-EW over dit project kunt u hier downloaden.

Update: Op de nieuwe locatie Rodehaan is de verwachting dat aanvang 2017 met de bouw van het park begonnen kan worden.